23. november 2016

Content is king!

I DAGENS MEDIEBILLEDE TALER MAN IKKE LÆNGERE SÅ MEGET OM GENRER OG KOMMUNIKATIONSKANALER, SOM MAN TALER OM CONTENT. CONTENT ER BLEVET REDAKTIONELLE KOMMUNIKATIONSFOLKS OMDREJNINGSPUNKT I HVERDAGEN, HVOR DET HANDLER OM AT SKAFFE HISTORIERNE – OG DERNÆST AT OMDANNE DEM TIL CONTENT PÅ EN, FLERE ELLER ALLE VIRKSOMHEDENS KOMMUNIKATIONSPLATFORME.
Noget content egner sig specielt godt til sociale medier, andet til mere corporate kanaler, mens noget helt tredje stof egner sig bedst til fx nyhedsbreve. Noget egner sig fint til alle platforme. Pointen er her, at ‘et stykke content’ kan twistes og drejes i stil og tone, så det passer til forskellige platforme; det er indholdssiden og dens iboende egenskaber, der er det afgørende, og som skal aktiveres i relation til den enkelte kanal og kommunikationssituation. Forklaring følger!

Content marketing kan nemlig forklares som redaktionel markedskommunikation, hvor værdien ligger i selve det, der kommunikeres – og i den relation, der er resultatet af en vellykket aktivitet mellem afsender og modtager. Nok er afsenderen den oprindelige producent af content, men ofte vil modtageren samtidig være ‘medproducent’ ved at interagere med indholdet ved fx at dele, kommentere, videresende, klikke, deltage eller lignende.

Ved content marketing er det altså indholdet (og dets iboende egenskaber til at aktivere medskabelse og interaktion mellem afsender og modtager), der er i fokus.

Udgangspunktet for content marketing er, at det er attraktivt at levere indhold/ content til ens kunder og potentielle kunder – fordi content genererer mere værdi, interesse, loyalitet, identifikation, interaktion – og dermed salg – end mere traditionelle reklameformer. Primært fordi content har evnen til at fastholde kundens interesse bedre og længere end traditionelle reklameformer. Fordi det simpelt hen er relevant, vedkommende og ‘tænder noget’ i modtageren. Derved skabes der dybere loyalitet over for afsenderen/ brand’et. Dybere involvement. Mere ‘like’. Bedre salg. Og samtidig mere tilfredse kunder – der køber og kommer tilbage.

Målet med content marketing er netop dette involvement og denne loyalitet – at skabe og bevare gode relationer til ens kunder (og potentielle kunder) via stof/ indhold/ content, som – set med målgruppens øjne – anses for at være værdifuldt, relevant og vedkommende – og dermed noget, ‘man gerne vil have’, identificerer sig med og med tiden måske ligefrem ‘bekender’ sig til. Content marketing kan således bruges som redskab til at etablere brand loyalty.

Arbejder du – som jeg gør for mine kunder – strategisk med din kommunikation, vil det være ret naturligt, at du – som en del af dit grundlæggende kommunikationsstrategiske arbejde – fastlægger en contentstrategi for din virksomheds kommunikation, hvor du svarer på spørgsmål som: Hvilke typer indhold vil helt ærligt (!) skabe værdi for mine læsere/ kunder – og samtidig støtte min virksomheds målsætninger? Hvordan involverer jeg mine kunder i retning af at skabe og tilbyde det, de gerne vil have og har brug for? Skal jeg arbejde med video, blogs, cases, kundestatements, sociale medier som fx facebook og Instagram, nyhedsbreve… og – i bekræftende fald – hvorfor? Hvad skal der til, for at jeg selv kan mærke mine budskaber i maven, når jeg hører dem? Find selv på mange flere.

Bottom line er, at content marketing er ekstremt vigtigt og relevant i virksomhedens markedsføring i dag, hvor vi alle er blevet ekstremt kommunikerende og samtidig ekstremt gode til at vurdere budskaber i forhold til troværdighed og prioritere input og muligheder. For muligheder, tilbud og input er der alle steder. Der skal træffes et hav af valg hver eneste dag. Så hvad virker bedst på mig? Hvad ryger gennem nåleøjet, når jeg skal forvalte den tid, jeg bruger på de ting, jeg støder på i min dagligdag? Det er selvsagt det, der er mest værdifuldt for mig, det jeg kan ‘mærke’, det, der tænder noget i mig…

Brug for hjælp med din content-strategi og -planlægning? – og brug for hjælp med at skabe og producere content (content creation)? Så giv lyd. Jeg er her for det samme!

/mlp

NB! Lyst til at læse mere om content marketing? Prøv i bekræftende fald at google begrebet – og Ann Handley, der betragtes som en af ‘guruerne’ inden for feltet. Jeg har selv haft fornøjelsen af at høre hende tale på en content-konference – og det var bestemt lærerigt!

Fik du også læst