23. februar 2016

Mulighedernes moder: moodboards

Hvad er et moodboard?

Et moodboard er en form for collage, der kan bestå af alle mulige former for visuelle og materielle udtryk som fx fotos, grafik, farver, materialeprøver og tekst. De har som regel til formål at agere visuelt (og evt. taktilt) præsentationsredskab i forbindelse med kreative processer på mange forskellige stadier.

Hvorfor kan det være en god idé at bruge moodboards?

Som ordet direkte oversættes, så er moodboard’et en måde at skabe en tavle med/ et visuelt udtryk for en stemning, stil og/eller tone i en given sammenhæng. Grafikere, tekstforfattere, designere, arkitekter, fotografer, stylister, forfattere, dekoratører og kunstnere m.fl. kan således anvende moodboards i deres arbejde til visuelt at forklare, indfange og illustrere en stemning, som de ønsker at opnå i den kreative proces. Denne kreative proces kan fx være:

 • at skabe en visuel identitet til en virksomhed
 • anslå stemningen for look’et i et photo shoot eller en tøjkollektion
 • indfange stemningen i et nyt gårdmiljø eller anslaget i en roman
 • osv.

Formålet med moodboards er således grundlæggende at facilitere den kunstneriske proces og i den sammenhæng at skabe balance mellem retning og kreativ frihed. En anden måde at forklare det på: Et moodboard er en tavle med stemningsbilleder og materialer, som er et retningsgivende og inspirerende værktøj i selve den kreative produktionsproces. Moodboard’et kan suppleres med fx en decideret produktionsplan med mere lavpraktisk info om fx deadlines, indholdet i det enkelte kapitel i en bog osv.

At arbejde med et moodboard er således en god idé af især to grunde:

1) Det hjælper dig. Det er en hjælp og et redskab til at samle idéer og inspiration før du rent faktisk begynder at designe. På den måde kan det hjælpe dig til at strømline designprocessen og skære ned på den tid, du ellers ville bruge på at stirre ind i en tom skærm med tanker som “Ok, vær nu kreativ!!!”. Det kan også potentielt spare dig for en masse spildarbejde at få en kundes godkendelse af et moodboard, før du giver dig i kast med selve udførelsen af et job. Det er altid trist at være nået “for” langt med noget – for så at få det kasseret  med ét “dur ikke!” – efter at have puttet en masse blod, sved og tårer i det.

2) Det hjælper dine kunder. Det at lave et moodboard til at præsentere dine tanker og idéer for en kunde kan give dem en fornemmelse af, hvor du er på vej hen med det projekt, du er ved at løse for dem. Det gør det muligt for dem på et tidligt stadie af dit arbejde at godkende eller påvirke processen, så det går i den retning, de forventer og drømmer om. Det minimerer risikoen for spildt arbejde og misforståelser. Her er det verbale sprog nemlig ikke altid det mest rammende redskab – for to mennesker kan sige det samme, men mene noget meget forskelligt. En visuel præsentation kan derfor hjælpe alle parter med at arbejde i samme retning.

 

Hvordan laver jeg et moodboard?

Rent format-mæssigt kan moodboards laves på flere forskellige måder, dog typisk enten digitalt i fx InDesign, PowerPoint eller på en online platform. Online redskaber til at skabe moodboards kan fx være en app som Pinterest, hvor du kan ‘pinne’ billeder af alt mellem himmel og jord og samle det på en virtuel opslagstavle, en slags online mappe, hvor billederne præsenterer sig som en visning, du kan scrolle nedover, klikke ind på osv.

Laver man et moodboard i en fysisk, ‘gammeldags’ version som en planche, model, opslagstavle el.lign.. vil den typisk bestå af udklip, billeder, print og materialeprøver, der er klæbet fast – ligeledes som en collage, mere eller mindre organiseret. Traditionelt set har moodboardet flere muligheder og forcer ved denne fysiske form, da fx materialeprøver kan sige en kreativ person meget mere end et billede af det samme materiale, fx pels, stof eller bambus. Kreative mennesker er ofte både visuelt (skal se for at forstå og blive inspireret) og taktilt (skal mærke for at forstå og blive inspireret) orienterede.

For god ordens skyld vil jeg her lige nævne ‘disciplinen’ scrapbooking, der handler om at samle minder og præsentere dem på en hyggelig, lækker måde med brug af diverse visuelle og taktile midler. Min grundlæggende opfattelse af aktiviteten er, at den i højere grad er et mål i sig selv eller i hvert fald i højere grad er selve den kunstneriske proces, der til slut frembyder en art kunstværk i form af selve scrapbogen, invitationen osv. Scrap-arbejdet ses således ikke som ‘facilitator’ for det kunstneriske arbejde, som moodboard’et jo er, men derimod mere som kunstværket i sig selv. Scrapbooking har i øvrigt også historisk set en social funktion – læs mere om dette på Wikipedia.

Tilbage til moodboard’et…. For mit eget vedkommende virker det tit bedst at indsætte en arbejdsoverskrift på moodboard’et, evt. efterfulgt af en forklarende overskrift. Det kunne for en bolig stylist fx være:

 • Overskrift: “Fars og mors nye soveværelse” (projektet – helt “farveløst” beskrevet)
 • Forklarende underoverskrift/ tema: “Nordisk boheme-prinsesse” (den kreative overskrift, der kan inspirere og skabe retning sammen med resten af moodboard’et)

Et par afsluttende tips og trick til moodboards:

 • lav gerne flere variationer af dit moodboard – på den måde gør du det konkret i hvilke retninger, et projekt kan bevæge sig; giv  hvert board projekt-overskrift og kreativ overskrift, så kunden bedre forstår retningen for det enkelte oplæg målt op imod det/ de andre
 • lav et ark med forklaringer i bullets, så du også nedfælder nogle af tankerne i ord – evt. som et step 2 i forhold til processen
 • vær obs på, at der kan være retningslinjer eller en kontekst, som dit projekt skal indskrive sig i, og som du derfor skal tage højde for i dit projekt
 • få evt. andre, der skal være en del af den videre proces til også at deltage i skabelsen af moodboard’et – eller få dem til at lave deres egne – som I så sammenligner
 • lav ‘håndværket’ i selve moodboard’et ordentligt, så det tager sig flot ud i finish osv.
 • hæng moodboard’et op et sted og kig på det i hele skabelsesprocessen med det egentlige projekt, så du hele tiden vender tilbage til udgangspunktet – ellers kan stemningen godt ‘skride’ over tid
 • tal evt. dit moodboard igennem med dine kunder et par gange, hvorefter du hver gang tilpasser modboard’et, så I ender med et board, som alle er vilde med

Har du brug for lidt inspiration til, hvordan du skal bygge dit eget moodboard op, så lav fx en søgning på Google billeder på ordet – så vil du få et hav af flotte, kreative moodboards at se.

 

Til slut er der blot tilbage at ønske dig rigtig god fornøjelse med udarbejdelsen af dine moodboards! 

NB! Moodboards indholder ofte billeder af ting og steder som fx stole, armbånd, tøj, neglelak, kildevand, fly, bøger, solnedgange eller storbyer, selvom det ikke er det, projektet omhandler. Det er derimod et godt eksempel på, hvordan man henter alle mulige elementer ind til at skabe stemning, elementer, som ikke umiddelbart behøver at have noget som helst med sagen at gøre direkte.

Fik du også læst