Nyhedsbrevet – stærkt content til mange (for få midler)

Jeg elsker nyhedsbreve. Som i E.L.S.K.E.R. Det har jeg gjort i næsten al den tid, jeg har arbejdet med kommunikation og markedsføring i mit professionelle virke. Og kærligheden til mediet/genren/kanalen er kun blevet større med årene. Det være sig trykte og elektroniske nyhedsbreve – interne såvel som eksterne. Årsagen er kort og godt, at nyhedsbrevet byder på så fantastisk mange muligheder for at opbygge en god relation mellem virksomheden(s mennesker) og mennesker ‘derude’; mennesker, som SELV har tilkendegivet, at de ønsker at modtage stof fra den givne afsender (ref. markedsføringenlovens § 6).

Det er klart, at sidstnævnte forpligter. For når folk har haft tillid nok til dig til at tilmelde sig dit nyhedsbrev, så skal du naturligvis også levere varen. Det siger sig selv. Og valutaen for at få en god relation er…. godt content!

Et nyhedsbrev kan kort og godt defineres som en publikation, der udsendes med et vist interval til en gruppe af modtagere (der selv har tilmeldt sig). På mange måder kan omdelte aviser således betragtes som en form for nyhedsbreve, men aviserne danner samtidig deres egen genre ved at have faste indslag som fx kronikker, tv-program, dødsannoncer osv. – som nyhedsbrevet typisk ikke har.

I dagens avancerede mediebillede, hvor multimodal kommunikation kan skabes på et hav af platforme, og hvor man som modtager og/eller medskaber faktisk forventer, at afsenderen mestrer opgaven, der tager de traditionelle kommunikationskanaler typisk farve af udviklingen. Således også nyhedsbrevet.

Nyhedsbrevet forbindes derfor i dag ofte med en type publikation, der også i høj grad fokuserer på 1) det visuelle udtryk i form af fx billeder, lækker grafik og video, 2) på det hyperkommunikative plan i form af links til content på andre platforme samt 3) på det interaktive potentiale i form af konkurrencer, polls osv. Nyhedsbrevet er altså en genre, der trækker på og spiller sammen med et hav af andre platforme, kommunikationsformer og genrer. Det gælder naturligvis i særlig grad nyhedsbrevet i elektronisk form, e-nyhedsbrevet, da mange af de nævnte koblinger teknisk ikke kan lade sig gøre i den mere traditionelle, trykte nyhedsbrevspublikation.

Netop e-nyhedsbrevet har vundet stort indpas i mange virksomheders daglige kommunikations-set-up, da content distribueret pr. e-mail generelt er mere populært end som trykt publikation. En af grundene hertil er de lavere distributionsomkostninger, som også gør det muligt for fx mindre virksomheder og organisationer med begrænsede midler at nå langt ud med deres budskaber og content. Desuden tilbyder e-nyhedsbrevet som nævnt ovenfor netop en form, der gør det muligt at sammensætte et stykke multimodal kommunikation, hvor der kan ‘ske en masse’, hvis det er det, man ønsker. Og generelt går tendensen henimod et papirløst samfund, hvorfor den elektroniske version af nyhedsbrevet med tiden nok vil udkonkurrere den trykte. Endelig findes der også en masse udmærkede e-nyhedsbrev-programmer, som gør det nemt for de fleste at opsætte et flot nyhedsbrev i egne eller forudkodede skabeloner, der sikrer et prof udtryk.

Hvad den enkelte virksomhed eller organisation ønsker at opnå med deres nyhedsbrev kan være meget forskelligt. Mange nyhedsbreve fra fx klubber og foreninger anvendes til at formidle information, som letter den fælles kommunikation i dagligdagen, mens andre (mere kommercielle) nyhedsbreve fra fx salgsorganisationer er sat i verden for at skabe meromsætning ved direkte salg med tilbud, fremhævning af produkter osv. Andre igen (og den type, som jeg personligt holder mest af) er de nyhedsbreve, der leverer content, som kan inspirere, underholde og informere modtagerne – så de dermed over tid synes bedre og bedre om afsenderen – nærmest som en god ven, de ved, de altid kan få værdifuld viden fra. Det, som man i fagsprog kunne kalde et relationsfokuseret nyhedsbrev.

I mit virke som ekstern lektion på Aarhus Universitet havde jeg engang en studerende til eksamen i intern kommunikation, som – for at sige det virkelig pænt – ikke var ret godt hjemme i pensum. Jeg valgte derfor at eksaminere ham i de primære kommunikationskanaler, der findes inden for intern kommunikation, herunder personalemødet, MUS-samtaler, intranettet, interne (dark) blogs, personalebladet – og det interne nyhedsbrev. Som folk, der beskæftiger sig professionelt med kommunikation og markedsføring uden tvivl ved, så har alle kommunikationskanaler, interne såvel som eksterne, en strategisk berettigelse, dvs. et formål ‘par excellence’, som de teoretisk set er sat i verden for at løse rent kommunikativt. Da jeg spurgte denne studerende, hvad nyhedsbrevets ypperste formål kunne være, kunne han ikke svare på det. Jeg spurgte på mange måder, omformulerede spørgsmålet osv. Men han nåede aldrig frem til det rigtige svar… Selvom det ligger lige til højrebenet.

For ja, selvfølgelig er det nyheder, der er nyhedsbrevets fornemste og mest grundlæggende opgave; altså at formidle nyheder til en eller flere målgruppe(r), der er interesserede i at modtage nyheder fra netop den afsender, hvis nyhedsbrev de har tilmeldt sig. I hvert fald rent teoretisk. For i praksis og i takt med udviklingen anvendes nyhedsbrevet til SÅ mange andre ting i dag. Det er nemlig en prisbillig, kort, hurtig og direkte vej mellem en virksomhed og dens interessenter.

Med kraftigt belæg i det arbejde, jeg sidder og udfører hver eneste dag for virkelige kunder i virkelige virksomheder og med virkelige kommunikationsbehov, hvilket jeg har gjort de sidste ca. 15 år, så er min pointe, at nyhedsbrevet i dag er mere end et nyhedsbrev. For afhængigt af, hvad dit formål med nyhedsbrevet er, så kan der være uendeligt mange andre elementer, der er relevante og formskabende for netop dit nyhedsbrev. Jeg har nævnt flere af dem ovenfor – her kommer  de sammen med lidt flere elementer…

 • underholdning i form af fx video, billeder og konkurrencer
 • tilbud
 • inspirationsstof
 • historie(r)
 • relationer
 • ambassadør-/ ekspertudtalelser
 • testimonials
 • vox pop
 • gode råd
 • æstetik
 • viden/ indsigt
 • undersøgelser og målinger
 • branding
 • storytelling
 • salg
 • … og meget, meget andet….! (og ofte godt blandet sammen i det enkelte indlæg)

Der er i øvrigt et hav af måder at strikke et nyhedsbrev sammen på. Det kan fx være én lang tekst med en knap med call-2-action i bunden; det kan være det redaktionelle, magasininspirerede nyhedsbrev med masser af indlæg og knapper at trykke på; det kan være det visuelle nyhedsbrev, der fx består af et eller to smukke billeder med link til relevant content/ tilbud eller lignende…. Und so weiter….

Hvis du allerede er nyhedsbrevsudgiver – har du så talt med dit nyhedsbrev i dag?

Her kommer i hvert fald lige 8 vigtige spørgsmål, du (jævnligt) bør stille dig selv om dit nyhedsbrev:

 1. Hvem er kernemodtageren af dit nyhedsbrev – og hvad interesserer vedkommende sig for? (Hvem er din persona?)
 2. Hvad vil du opnå med at udsende dit nyhedsbrev? (kendskab, salg, relation, branding …?)
 3. Hvilke værdier (samt stil og tone) skal dit nyhedsbrev udtrykke? (stemmer disse overens med brandets?)
 4. Hvor langt skal dit nyhedsbrev være – og hvorfor?
 5. Hvor tit skal dit nyhedsbrev udkomme – og hvorfor?
 6. Hvilken type content vil dine modtagere takke dig for at levere?
 7. Hvor kan du ændre fokus fra ‘vi’ til ‘du’ i dine tekster?
 8. Ville du selv gide at læse dit nyhedsbrev? Hvorfor/ hvorfor ikke?

Til sidst – som en lille cookie til dig, der stadig hænger på:

Her kommer et par eksempler på eksterne nyhedsbreve, jeg har produceret:

Har du brug for hjælp med eller inspiration til din virksomheds nyhedsbrev, så giv mig gerne et ring, eller send mig en mail.

/MLP

NB! Dette indlæg handler mest om eksterne nyhedsbreve. Interne nyhedsbreve tager ofte lidt farve af genren personaleblad og bringer således også elementer som fx motivation og ledelse i spil. Det skriver jeg nok også snart en artikel om – så stay tuned… :-)

Se tingene oppefra – FØR du lander…!

Kender du mig, har du arbejdet sammen med mig og/eller er du blevet undervist af mig…?

Så er du nok ikke et sekund i tvivl om, at en af mine absolutte kæpheste rent fagligt er strategi og planlægning. Og det er ikke bare, fordi jeg er underviser på Uni og har ‘læst teoribøgerne’. Det hænger i mindst ligeså høj grad sammen med, at jeg har ca. 15 års erfaring fra det private erhvervsliv, hvor jeg ser, hvad der sker, når virksomhedsledelsen IKKE tager sig tid til – eller nedprioriterer – det årlige arbejde med strategi og planlægning i relation til kommunikation/ markedføring/ PR. Og det sker faktisk oftere, end du måske tror.

“Vi har sgu ikke lige nået det.”

“Altså, vi har jo ikke så meget at have overblik over – er det ikke ligemeget?”

“Vi er ikke så vilde med lange dokumenter, der bare ligger og samler støv i skuffen.”

“Det lyder for akademisk til os – vi er jo bare en flok glade amatører.”

Jeg har hørt dem alle. Tro mig. Men det interessante er, at når jeg sætter ‘pladen i gang’ og fortæller om de mange særdeles gode og relevante grunde til at arbejde “oppefra og ned” (som jeg tror på med liv og sjæl! – det må der ikke herske nogen som helst tvivl om!), så giver det helt ekstremt god mening for de fleste. Det være sig selv den mest uakademiske leder eller virksomhedsejer. For alle kan for eksempel godt se fidusen i at vide, hvad man skal sige, når de ringer fra Google, Krak, lokalavisen eller endnu et webbureau eller endnu en SEO-virksomhed med idéer, produkter og services der lige nu kan fås til den halve pris. Det er SÅ meget nemmere at vide, hvad man vil, så man ved, hvad man i løbet af året skal vælge til og fra, hvad pengene slet og ret skal bruges på. Det kan godt være, at tilbuddene er gode – men hvad hvis de slet ikke understøtter strategien – så kan de jo være nok så billige, men samtidig være penge lige ud ad vinduet… Right?

“Men hvad syn’s du, vi skal gøre hos os for at sælge mere, få flere kunder?”. Det spørgsmål får jeg ofte. Af folk, der ikke kender mig, selvsagt… Og mit svar er det samme: “Det ved jeg ikke endnu.” Og det er den uredigerede sandhed! For inden jeg har sat mig ind i virksomheden og dens målsætninger, målgrupper, budskaber, USP’er, styrker/svagheder, muligheder/trusler, ressourcer osv., så famler jeg jo i blinde i forhold til, hvad der er det rigtige at gøre. Og så ville jeg begå præcis den fejl, jeg her forsøger at plædere for, at man IKKE begår – nemlig at starte med det operationelle arbejde. Og når du står nede i bunden af skoven, så er det dælme svært at se landingsbanen…

Meget naturligt er et af mine mottoer således også følgende: “Always see things from above. Then you land.”

Med andre ord: Start med at få overblik over, hvad det er, du vil med jeres kommunikation. Få styr på målsætninger, retningslinjer, temaer og budskaber, USP’er, behov og værdier hos dine målgrupper, ressourcer, kommunikationsformer og -platforme m.v. – INDEN du giver dig i kast med det egentlige operationelle arbejde. For har man gjort sig de store tanker og kridtet banen op, så er det SÅ meget nemmere at træffe beslutninger og skabe en rød tråd i årets kommunikative og markedsføringsmæssige aktiviteter. Og det bidrager selvsagt til dels en bedre kommunikationsindsats, dels som følge heraf en bedre bundlinje.

“Det virker ikke for os – vi er nødt til at kunne omstille os hele tiden, hvis markedet ændrer sig.”

Yes, det forstår jeg godt. Fuldkommen! Men at man har udarbejdet en strategi og en plan for året, er ikke ensbetydende med, at man ikke kan være fleksibel i forhold til ændrede vilkår, muligheder og tiltag i løbet af året. Selvfølgelig skal man kunne være fleksibel og gribe muligheder, løse udfordringer osv., når de opstår. Pointen er, at har du i store træk fastlagt, hvad du vil, hvordan du vil det, hvor, hvornår og hvorfor du vil det – og med hvis hjælp samt til hvilken pris – så bliver det samlede resultat bedre (meget bedre!), mere gennemtænkt – og derfor mere virkningsfuldt. Og enhver kan jo godt se, at sporadiske brandslukningsløsninger, der er besluttet ad hoc mellem to møder og oveni tre telefonsamtaler (på en dag, hvor bilen i øvrigt ikke ville starte, og hvor kunderne faktisk var lidt sure) bare ikke er ligeså gennemtænkte som dem, man har gjort sig umage med.

Derfor lyder mit råd:

 1. Udarbejd en strategi for jeres kommunikation/ markedsføring/ PR
 2. Omsæt strategien til en årsplan (= kommunikationsplanen; yes, det er et xls-ark med aktiviteter fordelt på uger/ måneder hen over året)
 3. Udfør det operationelle kommunikationsarbejde (skriv opslag til facebook, nyheder til web, pressemeddelelser, salgsbreve, lav interviews og cases, tag billeder og lav flotte foldere…. osv…!)
 4. (tilpas evt. strategi og plan løbende, hvis nødvendigt)
 5. (évaluer på såvel strategi som plan, når året er omme)

… og præcis i dén rækkefølge!

God fornøjelse – og god udsigt! :-)

/MLP

Content is king!

I dagens mediebillede taler man ikke længere så meget om genrer og kommunikationskanaler, som man taler om content. Content er blevet redaktionelle kommunikationsfolks omdrejningspunkt i hverdagen, hvor det handler om at skaffe historierne – og dernæst at omdanne dem til content på en, flere eller alle virksomhedens kommunikationsplatforme. Noget content egner sig specielt godt til sociale medier, andet til mere corporate kanaler, mens noget helt tredje stof egner sig bedst til fx nyhedsbreve. Noget egner sig fint til alle platforme. Pointen er her, at ‘et stykke content’ kan twistes og drejes i stil og tone, så det passer til forskellige platforme; det er indholdssiden og dens iboende egenskaber, der er det afgørende, og som skal aktiveres i relation til den enkelte kanal og kommunikationssituation. Forklaring følger!

Content marketing kan nemlig forklares som redaktionel markedskommunikation, hvor værdien ligger i selve det, der kommunikeres – og i den relation, der er resultatet af en vellykket aktivitet mellem afsender og modtager. Nok er afsenderen den oprindelige producent af content, men ofte vil modtageren samtidig være ‘medproducent’ ved at interagere med indholdet ved fx at dele, kommentere, videresende, klikke, deltage eller lignende.

Ved content marketing er det altså indholdet (og dets iboende egenskaber til at aktivere medskabelse og interaktion mellem afsender og modtager), der er i fokus.

Udgangspunktet for content marketing er, at det er attraktivt at levere indhold/ content til ens kunder og potentielle kunder – fordi content genererer mere værdi, interesse, loyalitet, identifikation, interaktion – og dermed salg – end mere traditionelle reklameformer. Primært fordi content har evnen til at fastholde kundens interesse bedre og længere end traditionelle reklameformer. Fordi det simpelt hen er relevant, vedkommende og ‘tænder noget’ i modtageren. Derved skabes der dybere loyalitet over for afsenderen/ brand’et. Dybere involvement. Mere ‘like’. Bedre salg. Og samtidig mere tilfredse kunder – der køber og kommer tilbage.

Målet med content marketing er netop dette involvement og denne loyalitet – at skabe og bevare gode relationer til ens kunder (og potentielle kunder) via stof/ indhold/ content, som – set med målgruppens øjne – anses for at være værdifuldt, relevant og vedkommende – og dermed noget, ‘man gerne vil have’, identificerer sig med og med tiden måske ligefrem ‘bekender’ sig til. Content marketing kan således bruges som redskab til at etablere brand loyalty.

Arbejder du – som jeg gør for mine kunder – strategisk med din kommunikation, vil det være ret naturligt, at du – som en del af dit grundlæggende kommunikationsstrategiske arbejde – fastlægger en contentstrategi for din virksomheds kommunikation, hvor du svarer på spørgsmål som: Hvilke typer indhold vil helt ærligt (!) skabe værdi for mine læsere/ kunder – og samtidig støtte min virksomheds målsætninger? Hvordan involverer jeg mine kunder i retning af at skabe og tilbyde det, de gerne vil have og har brug for? Skal jeg arbejde med video, blogs, cases, kundestatements, sociale medier som fx facebook og Instagram, nyhedsbreve… og – i bekræftende fald – hvorfor? Hvad skal der til, for at jeg selv kan mærke mine budskaber i maven, når jeg hører dem? Find selv på mange flere.

Bottom line er, at content marketing er ekstremt vigtigt og relevant i virksomhedens markedsføring i dag, hvor vi alle er blevet ekstremt kommunikerende og samtidig ekstremt gode til at vurdere budskaber i forhold til troværdighed og prioritere input og muligheder. For muligheder, tilbud og input er der alle steder. Der skal træffes et hav af valg hver eneste dag. Så hvad virker bedst på mig? Hvad ryger gennem nåleøjet, når jeg skal forvalte den tid, jeg bruger på de ting, jeg støder på i min dagligdag? Det er selvsagt det, der er mest værdifuldt for mig, det jeg kan ‘mærke’, det, der tænder noget i mig…

Brug for hjælp med din content-strategi og -planlægning? – og brug for hjælp med at skabe og producere content (content creation)? Så giv lyd. Jeg er her for det samme!

/MLP

NB! Lyst til at læse mere om content marketing? Prøv i bekræftende fald at google begrebet – og Ann Handley, der betragtes som en af ‘guruerne’ inden for feltet. Jeg har selv haft fornøjelsen af at høre hende tale på en content-konference – og det var bestemt lærerigt!

Om billeder og signaturbilleder

Som mediebilledet ser ud i dag, ved vi allesammen godt, at det er afgørende, at vi – ud over at tænke i ord – i den grad også tænker i billeder. Billeder fanger typisk øjet hurtigere end ord og er hurtige til at formidle stemning, stil og tone.

Køb lækre billeder, gå ombord i de fotobiblioteker, jeres virksomhed har adgang til, og tag billeder selv. Der skal hele tiden bruges billeder. Nogle gange et det vigtigt, at billedet er smukt, superskarpt og perfekt komponeret. Andre gange er det vigtigt, at billedet bare er der… 

Mit budskab er kort og godt: Sørg for at have en god billeddatabase til brug i jeres (interne og) eksterne kommunikation – herunder minimum en håndfund billeder, som liiiige er jer i stil og tone ( = de billeder, som jeg kalder ‘signaturbilleder’). Det er billeder, der på en eller anden måde indfanger essensen af jeres brand i et specielt udtryk – fx i kombi med jeres logo – og som efterhånden bliver en del af jeres visuelle DNA.

Mulighedernes moder: Moodboards

Hvad er et moodboard?

Et moodboard er en form for collage, der kan bestå af alle mulige former for visuelle og materielle udtryk som fx fotos, grafik, farver, materialeprøver og tekst. De har som regel til formål at agere visuelt (og evt. taktilt) præsentationsredskab i forbindelse med kreative processer på mange forskellige stadier.

Hvorfor kan det være en god idé at bruge moodboards?

Som ordet direkte oversættes, så er moodboard’et en måde at skabe en tavle med/ et visuelt udtryk for en stemning, stil og/eller tone i en given sammenhæng. Grafikere, tekstforfattere, designere, arkitekter, fotografer, stylister, forfattere, dekoratører og kunstnere m.fl. kan således anvende moodboards i deres arbejde til visuelt at forklare, indfange og illustrere en stemning, som de ønsker at opnå i den kreative proces. Denne kreative proces kan fx være:

 • at skabe en visuel identitet til en virksomhed
 • anslå stemningen for look’et i et photo shoot eller en tøjkollektion
 • indfange stemningen i et nyt gårdmiljø eller anslaget i en roman
 • osv.

Formålet med moodboards er således grundlæggende at facilitere den kunstneriske proces og i den sammenhæng at skabe balance mellem retning og kreativ frihed. En anden måde at forklare det på: Et moodboard er en tavle med stemningsbilleder og materialer, som er et retningsgivende og inspirerende værktøj i selve den kreative produktionsproces. Moodboard’et kan suppleres med fx en decideret produktionsplan med mere lavpraktisk info om fx deadlines, indholdet i det enkelte kapitel i en bog osv.

At arbejde med et moodboard er således en god idé af især to grunde:

1) Det hjælper dig. Det er en hjælp og et redskab til at samle idéer og inspiration før du rent faktisk begynder at designe. På den måde kan det hjælpe dig til at strømline designprocessen og skære ned på den tid, du ellers ville bruge på at stirre ind i en tom skærm med tanker som “Ok, vær nu kreativ!!!”. Det kan også potentielt spare dig for en masse spildarbejde at få en kundes godkendelse af et moodboard, før du giver dig i kast med selve udførelsen af et job. Det er altid trist at være nået “for” langt med noget – for så at få det kasseret  med ét “dur ikke!” – efter at have puttet en masse blod, sved og tårer i det.

2) Det hjælper dine kunder. Det at lave et moodboard til at præsentere dine tanker og idéer for en kunde kan give dem en fornemmelse af, hvor du er på vej hen med det projekt, du er ved at løse for dem. Det gør det muligt for dem på et tidligt stadie af dit arbejde at godkende eller påvirke processen, så det går i den retning, de forventer og drømmer om. Det minimerer risikoen for spildt arbejde og misforståelser. Her er det verbale sprog nemlig ikke altid det mest rammende redskab – for to mennesker kan sige det samme, men mene noget meget forskelligt. En visuel præsentation kan derfor hjælpe alle parter med at arbejde i samme retning.

Hvordan laver jeg et moodboard?

Rent format-mæssigt kan moodboards laves på flere forskellige måder, dog typisk enten digitalt i fx InDesign, PowerPoint eller på en online platform. Online redskaber til at skabe moodboards kan fx være en app som Pinterest, hvor du kan ‘pinne’ billeder af alt mellem himmel og jord og samle det på en virtuel opslagstavle, en slags online mappe, hvor billederne præsenterer sig som en visning, du kan scrolle nedover, klikke ind på osv.

Laver man et moodboard i en fysisk, ‘gammeldags’ version som en planche, model, opslagstavle el.lign.. vil den typisk bestå af udklip, billeder, print og materialeprøver, der er klæbet fast – ligeledes som en collage, mere eller mindre organiseret. Traditionelt set har moodboardet flere muligheder og forcer ved denne fysiske form, da fx materialeprøver kan sige en kreativ person meget mere end et billede af det samme materiale, fx pels, stof eller bambus. Kreative mennesker er ofte både visuelt (skal se for at forstå og blive inspireret) og taktilt (skal mærke for at forstå og blive inspireret) orienterede.

For god ordens skyld vil jeg her lige nævne ‘disciplinen’ scrapbooking, der handler om at samle minder og præsentere dem på en hyggelig, lækker måde med brug af diverse visuelle og taktile midler. Min grundlæggende opfattelse af aktiviteten er, at den i højere grad er et mål i sig selv eller i hvert fald i højere grad er selve den kunstneriske proces, der til slut frembyder en art kunstværk i form af selve scrapbogen, invitationen osv. Scrap-arbejdet ses således ikke som ‘facilitator’ for det kunstneriske arbejde, som moodboard’et jo er, men derimod mere som kunstværket i sig selv. Scrapbooking har i øvrigt også historisk set en social funktion – læs mere om dette på Wikipedia.

Tilbage til moodboard’et…. For mit eget vedkommende virker det tit bedst at indsætte en arbejdsoverskrift på moodboard’et, evt. efterfulgt af en forklarende overskrift. Det kunne for en bolig stylist fx være:

 • Overskrift: “Fars og mors nye soveværelse” (projektet – helt “farveløst” beskrevet)
 • Forklarende underoverskrift/ tema: “Nordisk boheme-prinsesse” (den kreative overskrift, der kan inspirere og skabe retning sammen med resten af moodboard’et)

Et par afsluttende tips og trick til moodboards:

 • lav gerne flere variationer af dit moodboard – på den måde gør du det konkret i hvilke retninger, et projekt kan bevæge sig; giv  hvert board projekt-overskrift og kreativ overskrift, så kunden bedre forstår retningen for det enkelte oplæg målt op imod det/ de andre
 • lav et ark med forklaringer i bullets, så du også nedfælder nogle af tankerne i ord – evt. som et step 2 i forhold til processen
 • vær obs på, at der kan være retningslinjer eller en kontekst, som dit projekt skal indskrive sig i, og som du derfor skal tage højde for i dit projekt
 • få evt. andre, der skal være en del af den videre proces til også at deltage i skabelsen af moodboard’et – eller få dem til at lave deres egne – som I så sammenligner
 • lav ‘håndværket’ i selve moodboard’et ordentligt, så det tager sig flot ud i finish osv.
 • hæng moodboard’et op et sted og kig på det i hele skabelsesprocessen med det egentlige projekt, så du hele tiden vender tilbage til udgangspunktet – ellers kan stemningen godt ‘skride’ over tid
 • tal evt. dit moodboard igennem med dine kunder et par gange, hvorefter du hver gang tilpasser modboard’et, så I ender med et board, som alle er vilde med

Har du brug for lidt inspiration til, hvordan du skal bygge dit eget moodboard op, så lav fx en søgning på Google billeder på ordet – så vil du få et hav af flotte, kreative moodboards at se :-)

Til slut er der blot tilbage at ønske dig rigtig god fornøjelse med udarbejdelsen af dine moodboards! :-)

NB! Moodboard’et, jeg har vist øverst i dette indlæg, har jeg fremstillet til en proces omkring skabelsen af et website til en virksomhed, der sælger en service – de sælger hverken stole, armbånd, tøj, neglelak, kildevand, fly eller bøger, selvom det er det, man ser på board’et. Det er derimod et godt eksempel på, hvordan man henter alle mulige elementer ind til at skabe stemning, elementer, som ikke umiddelbart behøver at have noget som helst med sagen at gøre direkte.

Skriv gerne en kommentar til dette indlæg: 

 • Hvordan bruger du moodboards – og til hvad?
 • Hvilke platforme/ programmer/ apps/ formater bruger du til at producere moodboards?

Brug universet på dit website

Når I laver nyt website eller opgraderer det eksisterende, så tænk på, hvordan I bedst muligt kan skabe et univers, som passer til jeres virksomhed, produkt og/ eller den service, I yder.

Hvorfor ikke brede et “saftigt” billede, der rummer essensen af det univers, I sælger, ud på al den plads, jeres hjemmeside kan tilbyde – og så fx sætte halv-transparente tekstbokse ovenpå, hvis tekst er nødvendig…?

Sælger I mountainbikes, så lad billedet være vildt terræn med stier, der indbyder til at skaffe det lækreste gear inden for mountainbikes. Sælger I afslappende spa-ophold, så invitér din web-gæst ind i en dampende jacuzzi med frisk frugt på fade, grøn te, buddha-figurer og levende lys.

Tænk universet helt ind i websitet, så folk får kilder i maven over, at de på jeres website dumper lige ind i det univers, de drømmer om.

God fornøjelse! :-)